6 Łaska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Szare Tygrysy"

Dla zastępowych

Uwaga!

Ogłoszenia: 
1. Plany pracy i konspekty proszę wysłać na adres: szare.tygrysy@zhp.net.pl
2. Proszę zastępowych o przesłanie list obecności na zbiórce zastępu na adres drużyny (szare.tygrysy@zhp.net.pl)