6 Łaska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Szare Tygrysy"

Składki członkowskie

Jak w każdym stowarzyszeniu czy organizacji obowiązuje składka członkowska.
W ZHP wysokość składki członkowskiej wynosi 48 zł na rok.