6 Łaska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Szare Tygrysy"

Ostatni rozkaz

 

                                                                                                                     Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                               Drużynowa 6 ŁWDH ,,Szare tygrysy”

                                                                                                                                Hufiec Łask

 

 

 

                                                                                                                                                    Łask, 17.10.2015r.

 

Rozkaz 7/2015

 

 

   Druhny i druhowie !

 

Wspólne pasje magnesem przyjaźni”

- autor nieznany

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca ZHP Łask 9/2015 z dn. 09.09.2015:

13. Inne

13.1. Przyznaję patent drużynowej następującym druhnom:

- sam. Dominice Michalskiej.

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca ZHP Łask 10/2015 z dn. 17.09.2015:

13. Inne

13.1. Na wniosek komendy kursu zastępowych „Biec pod słońce” przyznaję patent zastępowego następującym druhnom i druhom:

- dh. Natalia Drewniak

- dh. Paulina Drewniak

- dh. Kamil Knol

- dh Hubert Materka.

 

4. Przyznanie stopni, sprawności, znaków służb, uprawnień, odznak, zaliczenie zadań i projektów

4.1. Otwarcie prób na stopnie i sprawności

4.1.1. Na wniosek ćw. Aleksandra Witkowskiego otwieram próbę na stopień ćwika odkr. Kamilowi Knolowi.

4.3. Przyznanie uprawnień, odznak, znaków służb, zaliczenie zadań zespołowych i projektów

4.3.1. Zaliczam projekt starszoharcerski „Andrzej Małkowski - The Movie” zespołowi w składzie:

- odkr. Kamil Knol – szef projektu

- pion. Nikola Miszalska

- pion. Julia Operacz

- sam. Dominika Michalska

- dh. Krystian Krak

- dh. Kamil Taborowski

- dh. Jakub Kowalczyk

 

7. Sprawy różne

7.1. Informuję o zmianie przydziału służbowego dh. Michała Parteki z 11 DH „Przebudzenie” do 6 ŁWDH „Szare Tygrysy”.

 

 

 

 

                                                                                                                                     Czuwaj!

                                                                                                                          Drużynowa 6 ŁWDH

                                                                                                                    pwd. Aleksandra Jędryka HO

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free