6 Łaska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Szare Tygrysy"

Próba na szary naramiennik


Warunki otwarcia próby:
 • otrzymanie barw drużyny
 • aktywne, nienaganne uczestnictwo na zbiórkach zastępu i drużyny
 • otwarta Próba Harcerza/Harcerki lub złożone Przyrzeczenie Harcerskie
 • członkostwo w ZHP
Wymagania:
 1. Pełnił funkcję w zastępie lub drużynie.
 2. Zna historię drużyny.
 3. Zna obrzędowość drużyny i stosuje ją.
 4. W czasie trwania próby zdobył 1 sprawność odpowiednią dla swojego pionu.
 5. Poznał życie i działalność: Roberta Baden-Powella, Andrzeja Małkowskiego, Aleksandra Kamińskiego
 6. Zna zasady musztry, przestrzega je. Potrafi się zameldować.
 7. Potrafi wyznaczyć północ na 3 sposoby.
 8. Zna 5 szyfrów (w tym alfabet Morse'a)
 9. Umie zawiązać 10 węzłów (w tym ratowniczy jedną ręką)
 10. Szanuje mundur. Potrafi go złożyć. Posiada pełne umundurowanie.
 11. Ma swoje hobby, rozwija je.
 12. Zna zasady udzielania Pierwszej Pomocy (RKO u dorosłych, dzieci, topielców, pozycja boczna)
 13. Zna 15 piosenek harcerskich i umie je zaśpiewać.
 14. Zna 3 pląsy.
 15. Potrafi ułożyć ognisko.
 16. Wykazał się znajomością ogólnej wiedzy harcerskiej.
 17. Potrafi rozłożyć i pościelić kanadyjkę
 18. Umiejętnie korzysta z mapy.
 19. Podczas próby uczestniczył w rajdzie lub biwaku.
 20. Podjął próbę zwalczenia jednej z jego słabości.
 21. Stara się postępować zgodnie z Prawem Harcerskim.
 22. Swoją próbę podsumował w formie samotnej wędrówki.
Warunki zamknięcia próby:
 1. Zrealizowanie wymagań Próby Harcerza (z uaktualnieniem na 2013r.)
 2. Zrealizowanie wymagań próby.
 3. Nienaganna frekwencja na zbiórkach zastępu i drużyny.

Każdy opracowuje swoją formę tej próby.
Rozliczana jest ona na wniosek osoby zainteresowanej, drużynowego lub rady drużyny przynajmniej raz na 3 miesiące.


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free